ontology-coins

Ontology ONT คืออะไร ?

ontology คืออะไร

Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่จะมาปฏิวัติวงการหลายๆสิ่งในอนาคต แต่มันก็ยังมีปัญหาใหญ่ด้าน scalability (ความยืดหยุ่น) เมื่อทุกคนบน blockchain ต้องดาวน์โหลดสำเนาข้อมูลเพื่อรับการปรับปรุง นั่นหมายความว่าทุกคนต้องดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมต่อกับ blockchain ของพวกเขา และนี่คือสิ่งที่ ontology เข้ามาช่วย

Ontology เป็นblockchain สาธาราณะประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อม ONT token โดย ontology แก้ปัญหาความสามารถด้านความยืดหยุ่น โดยใช้แพลตฟอร์มความร่วมมือที่เชื่อถือได้แบบกระจาย (implementing distributed trust collaboration)

การพัฒนา ONT

Ontology ได้รับการพัฒนาโดย บริษัทประเทศจีนชื่อ Onchain เป็นตัวในปี 2017 สร้างโดย Da Hangfei และ Erik Zhang

มันเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะและถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการขจัดอุปสรรคระหว่างภาคธุรกิจกับ blockchain

และ ontology เป็น cryptocurrency gen ที่ 2 มีจุดมุ่งหมายที่จัดการข้อบกพร่องของ crypto รุ่นแรก คือ ข้อบกพร่องของหลักสินทรัพย์ และด้านความยืดหยุ่น

เทคโนโลยีของ Ontology

ontology-เหรียญ

Ontology มีระบบนิเวศที่มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการทุกภาคส่วน และยังรวมถึงภาครัฐ มันเป็นเครือข่ายบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย ซึ่งจะทำงานร่วมกันของข้อมูลแบบกระจาย , ชุมชนแบบกระจาย และขั้นตอนโปรโตคอลแบบกระจาย

Ontology สร้างเครือข่ายที่เชื่อถือได้แบบ peer-to-peer ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการใช้ประโยชน์การใช้งานด้าน ข้ามแอพพลิเคชั่น, ข้ามอุปกรณ์ และข้าม chain โดยใช้เครือข่าย chain ของ ontology เพื่อการสื่อสารระหว่างโปรโตคอล, การปรับขนาด, และความด้านปลอดภัย

โดยเทคโนโลยี ontology ประกอบด้วย 3 สิ่งดั่งต่อไปนี้

ONT Blockchain  คือ แอพพลิเคชั่นทั่วไปและบริการอื่นๆ ที่จำเป็นในระบบนิเวศของ ontology ให้บริการโดย blockchain สาธาราณะ

ONT Blockchain Frameworks คือ เพื่อการสนับสนุนธุรกิจประเภทต่างๆ และ framework ของ blockchain ได้รับการปรับปรุง และปรับแต่ง modules

ONT Interaction Protocols คือ protocol เหล่านี้ช่วยในการสร้างแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันให้เข้ากันได้ เช่น devices , system และ blockchains

และ Modules ของ Ontology ประกอบด้วย 3 สิ่งต่อไปนี้

ONT ID : นี่คือ module การระบุที่อนุญาติให้ตรวจสอบความถูกต้องของวัตุ และสินทรพย์ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์

ONT Data : เป็น framework ที่ดูแลข้อมูล การดำเนินงานบน blockchain เช่น การจัดทรัพยากรข้อมูล , smart contract transaction เป็นต้น

ONT Scores : เป็น framework ที่ให้การสนับสนุนสำหรับธุรกิจต่างๆ เพื่อพัฒนาตรรกะการประเมินที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำตามข้อมูลที่น่าเชื่อถือของ dustributed data

ontology-coins

ตัวอย่างการนำไปใช้จริง

ontology-dapps

บน ontology ยังสามารถสร้าง dapps ได้เหมือนดั่ง crypto ตัวอื่นๆ

ONTO : นี่คือ client product แบบ decentralized ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมสินทรัพย์ดิจิตอล และข้อมูลของผู้ใช้

ONT TSE : TSE ย่อมาจาก Trust Search Engine บริการนี้การเชื่อมต่อและการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับบุคคล วัตถุ และสินทรัพย์

ONT DDXF : นี่คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ distributed โดยให้ความปลอดภัยทางการเงินที่สูง และความสามารถในการปรับแต่งการซื้อขายข้อมูล data trading marketplaces หลายแห่ง

ธุรกรรมแบบ Two-Token-System

บน ontology จะใช้ระบบ two-token-system คือ ONT และ ONG โดยมันจะทำงานเหมือนกับระบบของ NEO

Token ONT จะช่วยให้เข้าถึงการมีส่วนร่วมในฉันทามติและธรรมาภิบาล ส่วน ONG จะใช้ในกรณี smart contract

ใครบ้างที่ร่วมกับ Ontology

นักพัฒนาทักษะสูง โดย ontology ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มนักพัฒนาที่มีทักษะสูง

ได้รับการสนับสนุนอย่างดี เปิดตัวโดยบริษัทในจีนและได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทจีนรายใหญ่อื่นๆ

พันธมิตรกับ NEO ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการสนับสนุนจาก NEO เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญสำหรับความสำเร็จของ ontology

แนวโน้มในอนาคต

ทาง ontology วางแผนที่จะทำการพัฒนาทางเทคนิคเพื่อให้เป็นหนึ่งใน cryptocurrency ที่ดีที่สุดในโลกในวงกว้าง โดยจะเน้นการทำงาน 2 ประเภท ประเภทแรก chain network และ ecosystem ที่เชื่อถือได้ และการเปิดตัว mainnet จะเป็นก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จของเหรียญ Ontology ในปี 2018

ontology-partners

Ontology ยังมีมีการสนับสนุนที่ทรงพลังมากมายจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลก อาทิ เช่น Tembusu Partners , Accomplice , Hashed , Onchain , NEO เป็นต้น

เป็นที่รู้กันกับเหรียญตัวนี้หลายๆคนได้รับ airdrop จากเหรียญแบบฟรีๆ มูลค่า 1 แสนกว่าบาทไทย สำหรับตอนเหรียญเปิดตัวใหม่ๆ

Trade ONT token ได้ที่ไหน ?

Global Exchange : Binance

อ้างอิง