dApps (Decentralized Application) ประกอบด้วย Back-End Code ที่ทำงานบนเครือข่าย Peer-to-Peer ที่กระจายอำนาจ โดย dApps ยังสามารถมีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ซึ่งสร้างขึ้นโดยรหัสส่วนหน้าที่เรียกไปยังส่วนหลัง พวก dApps ทั้งหลายแหล่ไม่ต้องการอำนาจกลางในการทำงาน และอนุญาตให้มีการโต้ตอบโดยตรงระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ

แนวคิดของ Dapps

แนวคิด dApp ยังคงอยู่ในระยะแรกเกิดหรือช่วงเริ่มต้น ไม่มีคำจำกัดความที่เฉพาะเจาะจง ในขณะที่โลกกำลังปรับตัวเข้ากับ Application ทั่วไประบบนิเวศทั้งหมดก็พัฒนาขึ้นเช่นกัน จึงเกิด dApps หรือแอพพลิเคชั่นการกระจายอำนาจ มันเป็นแอพพลิเคชั่นใหม่ที่ไม่ได้ควบคุมหรือเป็นเจ้าของโดยผู้มีอำนาจเดียวไม่สามารถปิดเครื่อง และไม่สามารถหยุดทำงานได้คุณลักษณะทั้งหมดที่ทำให้เกิดเป็น dApps จะต้องแสดงคุณสมบัติสี่อย่างต่อไปนี้

Open Source : Attribute แรกและที่สำคัญที่สุดคือ Source Code ของ dApps หลักของมันพร้อมให้ทุกคน เนื่องจากคุณสมบัติหลักของ dApps เป็นเอกเทศและฉันทามติเป็นเอกฉันท์การเปลี่ยนแปลงจะต้องตัดสินใจโดยผู้ใช้ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ นอกจากนี้ทุกคนควรใช้รหัสเพื่อเช็คเอาต์
Decentralized โดยธรรมชาติ : ตามชื่อแนะนำแอพพลิเคชั่นการกระจายอำนาจจะเก็บทุกอย่างไว้ใน Blockchain แบบกระจายอำนาจหรือเทคโนโลยีการเข้ารหัสใด ๆ เพื่อบันทึกแอพพลิเคชั่นจากอันตรายของอำนาจส่วนกลาง
Incentivization : เนื่องจากแอพนี้มีพื้นฐานมาจาก Blockchain ที่กระจายอำนาจ ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกบนเครือข่ายจะได้ Incentivized Reward ด้วย Token การเข้ารหัสหรือรูปแบบของเนื้อหาดิจิตอลที่มีคุณค่า
Algorithm : dApps จำเป็นต้องมีกลไกฉันทามติ (Consensus) ที่แสดงการพิสูจน์คุณค่าในระบบเข้ารหัส โดยพื้นฐานแล้วสิ่งนี้จะให้คุณค่ากับ Token การเข้ารหัสและสร้าง Consensus Protocol ที่ผู้ใช้ตกลงเพื่อสร้าง Token การเข้ารหัส

สรุปลักษณะของ dApps

dApps มักจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ทำงานบน Blockchain
 2. Code ถูกสร้างขึ้นมาจาก Open-Source และทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดควบคุม Token ส่วนใหญ่
 3. การสร้าง Token ของ dApps เพื่อจัดเตรียมค่าให้กับโหนดที่สนับสนุน
 4. และผู้ใช้จะต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อแลกเปลี่ยน Token เช่นเดียวกัน
 5. คนงานเหมืองจะได้รับรางวัลด้วย Token เมื่อไขปัญหาได้สำเร็จ ในการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศของ dApps นั้นๆ

ประเภทของ dApps

แพลตฟอร์ม Ethereum ได้กำหนด dApp สามประเภทหลักใหญ่ๆ เลยคือ

dApps

 1. แอปพลิเคชันการจัดการการเงิน ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมกับอีกคนหนึ่งบนเครือข่ายบล็อกเชนโดยใช้สกุลเงินที่แท้จริง DAPP เหล่านี้มักจะมีบล็อกของตัวเอง และมักจะอ้างอิงถึงพวก dApps เป็นเหมือนดั่ง cryptocurrency (เช่น Bitcoin)
 2. แอปพลิเคชันที่รวมเงินเข้ากับเหตุการณ์ภายนอกและโลกแห่งความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น บริษัท โลจิสติกส์อาจใช้ตำแหน่งชิป RFID เพื่อพิจารณาว่าการจัดส่งสินค้ามาถึงท่าเรือแล้วปล่อยการชำระเงินสำหรับการจัดส่งเท่านั้น สิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยเงินทุนใน Blockchain โดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์หากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทำสัญญาบน Smart Contract
 3. องค์กรอิสระกระจายอำนาจ (DAOs) การกระจายอำนาจองค์กรที่ไม่มีผู้นำบน Blockchain นั้น การดำเนินการเหล่านี้มาจากความคิดตามกฎที่กำหนดไว้โดยทางโปรแกรมเกี่ยวกับ สิ่งที่หน่วยงานสามารถเป็นสมาชิกได้อย่างไร, สมาชิกสามารถลงคะแนนธุรกิจหรือกิจกรรม ที่สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไร, และแลกเปลี่ยน Token กองทุนหรือมูลค่าอย่างไร, หากเมื่อนำไปใช้งาน dApp จะทำงานอัตโนมัติตามกฎของที่ตั้งเหล่านี้
  จนถึงปัจจุบัน dApps Startups (ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Blockchain) เป็นส่วนประกอบหลักของ ICO dApps ประเภท 2 และหมวด 3 ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์ม Ethereum ดั่งที่กล่าวไว้ข้างต้น

ทำไมต้องใช้ dApps

โดยพื้นฐานแล้ว dApps อนุญาตให้มีการกระจายอำนาจและข้อมูลแบบ Back-End ทั้งหมดและทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนรูปและเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการกระจายอำนาจของแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ ควบคู่กับกลไกการรักษาความปลอดภัยข้อมูล Blockchain อีกทั้ง dApps มันยังมีศักยภาพที่จะปลดล็อคกรณีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น โดยข้อดีของการสร้าง dApps แทนที่จะเป็นแอปพลิเคชันทั่วไป ได้แก่

 1. การประมวลผลการชำระเงิน dApps ไม่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้ให้บริการการชำระเงินแบบ Fiat เช่น ธนาคาร เพื่อรับเงินจากผู้ใช้เนื่องจากผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมโดยตรงโดยใช้ Cryptocurrency
 2. ข้อมูลรับรองผู้ใช้ การใช้ระบบ Publick Key, Private Key ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมและผูก Session ผู้ใช้และข้อมูล Meta ได้อย่างง่ายดาย และด้วยการไม่เปิดเผยตัวตนในระดับที่แตกต่างกันทำให้ไม่ต้องลงทะเบียนหรือรอกระบวนการลงทะเบียนเป็นระยะเวลานาน
 3. ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการตรวจสอบ รหัส dApps แบบ Open-Source สามารถเข้าถึงได้และเข้าใจได้สำหรับผู้ใช้ที่เข้าใจ ความโปร่งใสและความปลอดภัยโดยธรรมชาติของข้อมูลที่ถูกรวมจะสร้างความมั่นใจในการใช้งาน บันทึกแบบสาธารณะลงบน Blockchain ยังทำให้ข้อมูลการทำธุรกรรมง่ายต่อการตรวจสอบโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สามครับ

ข้อสรุป

ภูมิทัศน์ DAPP กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วบน Ethereum แต่ปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มของทางเลือกสำหรับนักพัฒนา dApps ก็มีทางเลือกที่หลากหลายขึ้น เช่นบน Cardano, Lisk, QTUM, EOS หรือ NEO ก็เป็นที่นิยมสำหรับการพัฒนา dApps นอกจากนี้ยังมีความพยายามมากมายในการสร้างแพลตฟอร์ม dApps ขนาดใหญ่อื่นๆ อีกด้วย
การพัฒนา dApps ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น แต่ประโยชน์ที่ dApps นำเสนอ ทุกคนล้วนคาดหวังที่จะเห็นฟังก์ชั่นใหม่ที่น่าประทับใจและการใช้งานเทคโนโลยี Blockchain เข้าถึงและใช้งานได้ง่ายขึ้นในอนาคตอันใกล้

อ้างอิง